ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΤΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ????

Τελικά αυτό που το σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας απευχόταν το βλέπουμε να εφαρμόζεται σιγά σιγά σε ορισμένους Νομούς της ΕΛΛΑΔΟΣ

Το συνολικό κλείσιμο των δραστηριοτήτων τουλάχιστον ορισμένων κοινωνικών ομάδων να τίθεται σε εφαρμογή.
Το ποδόσφαιρο είναι μια από της κοινωνικές δραστηριότητες με την μεγαλύτεροί συμμετείχε .

Το εύρος των ηλικιών που συμμετέχει σε αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο και ο αποκλεισμός από την ποδοσφαιρική δραστηριότητα έχει κατά την άποψη μου πολύπλοκες και πολυεπίπεδες παρενέργειες.
Κοινωνικές κατά κύριο λόγο ,τα αποτελέσματα θα μπορούμε να τα αποτιμήσουμε πολύ αργότερα.
Την δε ποδοσφαιρική την αποτιμούμε άμεσα.

Παύση διεξαγωγής των πρωταθλημάτων της οικείας Ενωσης.
Ξεκινώντας από της μικρές ηλικίες δηλαδή joynior ,Παιδικά, Εφηβικά, Κ14, Κ16, Κ18, Κανονικά Πρωταθλήματα των Ενώσεων .

Οικονομική δραστηριότητα που κινείται γύρο από το Ποδόσφαιρο και δεν είναι περιορισμένη όπως κάποιοι μπορεί να ισχυριστούν.
Σε έναν Ποδοσφαιρικό αγώνα συμμετέχουν περίπου 50 Παίκτες , Παράγοντες ,Προπονητές, Διαιτητές, Παρατηρητές και Αξιωματούχοι.

Προσπάθεια λοιπόν από το σύνολο των ατόμων που συμμετέχουν στο ποδόσφαιρο για να μπορέσει να προστατευτεί.