ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ  

ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 

Εκ μέρους της Γενικής ΓραμματείαςΑθλητισμού, διευκρινίζονταιταεξήςσε σχέσημε τα περιοριστικά  μέτρα που ισχύουν από 02/08/2021 έως 09/08/2021 με βάση την ΚΥΑ που εκδόθηκε στις  30/07/2021 με τίτλο: 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του  κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 2 Αυγούστου  2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00.» (ΦΕΚ 3481 Β’). 

Αναστολή της λειτουργίας και χρήσης οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων, εξαιρουμένων  των ακόλουθων περιπτώσεων: 

1) Λειτουργία οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων (ανοικτών και κλειστών) για άθληση  από αθλούμενους (προπονήσεις και αγώνες) σε ομαδικά και ατομικά αθλήματα που  καλλιεργούνται από αναγνωρισμένες από τη ΓΓΑ ομοσπονδίες. 

Για τη χρήση είναι απαραίτητη η διενέργεια εβδομαδιαίου self test που προσκομίζεται στην  εγκατάσταση, με εξαίρεση όσους προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό  νόσησης (εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και ισχύει εώς 180 ημέρες μετά τη  νόσηση), η τήρηση των περιορισμών χωρητικότητας του Πίνακα 1 και η τήρηση καταλόγου  εισερχομένων-εξερχομένων. 

Στις ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις ατομικών αθλημάτων, η χρήση γίνεται αποκλειστικά  και μόνο σε ομάδες έως έξι (6) ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή ή οικογένειες  (συζύγους/συμβιούντες και τέκνα). 

Πίνακα 1. Τα σωματεία θα πρέπει:  

Α) Να ορίσουν έναν υπεύθυνο COVID-19 και να τον γνωστοποιήσουν στην αντίστοιχη  Ομοσπονδία με στοιχεία επικοινωνίας. 

Β) Να προσκομίζουν την κατάσταση των αθλητών τους στην αθλητική εγκατάσταση με τα  ωράρια προπόνησης. 

Γ) Να προσκομίζουν μια φορά την εβδομάδα στην αθλητική εγκατάσταση τα αποτελέσματα  των τεστ COVID-19 για τους αθλητές που συμμετέχουν στις προπονήσεις.  

Δ) Να αποστέλλουν στην αντίστοιχη Ομοσπονδία σε εβδομαδιαία βάση, τα συγκεντρωτικά  αποτελέσματα των τεστ COVID-19 των αγωνιστικών τους τμημάτων με τη μορφή:  

Ημερομηνία:
Όνομα σωματείου:
Υπεύθυνος COVID:
Άθλημα:
Κατηγορίες:
Αριθμός rapid test/PCR test εβδομάδας:
Αριθμός self test (αθλητές έως 17 ετών):
Αριθμός κρουσμάτων εβδομάδας:

Ε) Σε περίπτωση κρούσματος να ενημερώνουν άμεσα την αθλητική εγκατάσταση και τη Γενική  Γραμματεία Αθλητισμού στο covid19@gga.gov.gr  

Κάθε εβδομάδα η Ομοσπονδία θα αποστέλλει στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στη διεύθυνση  covid19@gga.gov.gr το σύνολο των εβδομαδιαίων τεστ όλων των σωματείων με τη μορφή: 

Ημερομηνία:
Ομοσπονδία:
Αριθμός rapid test/PCR test εβδομάδας:
Αριθμός self test (αθλητές έως 17 ετών):
Αριθμός κρουσμάτων εβδομάδας:

4) Η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων (ανοικτών και κλειστών) για τη διεξαγωγή αγώνων με  παρουσία θεατών σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. (13). Για τη διεξαγωγή αυτών των αγώνων  είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πρόσφατα επικαιροποιημένοαγωνιστικό πρωτόκολλο εγκεκριμένο  από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της ΓΓΑ. 

Στην αγωνιστική περίοδο το εβδομαδιαίο τεστ αντιγόνου για COVID-19 θα πρέπει να  διενεργείται έως 48 ώρες πριν από ΚΑΘΕ αγώνα.  

 Ο έλεγχος πριν από τους αγώνες μπορεί να είναι μοριακός (RT-PCR) ή με άμεσο τεστ αντιγόνου  (Rapid Antigen Test, RAT). Συστήνεται το άμεσο τεστ αντιγόνου να γίνεται την ημέρα του αγώνα  ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, το τελευταίο 24ώρο πριν τον αγώνα.  

 Αν υπάρχουν διαδοχικές μέρες αγώνες, π.χ. Παρ-Σαβ-Κυρ, 1 τεστ πριν τον πρώτο αγώνα. Αν  οι αγωνιστικές μέρες είναι πάνω από τρεις (3) τότε 1 τεστ ανά τρία (3) 24ωρα. 

Οι έλεγχοι COVID-19 για τους αγώνες, περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα 2 ο οποίος έχει  επικαιροποιηθεί.  

Από τους προληπτικούς ελέγχους με τεστ αντιγόνου COVID-19, εξαιρούνται όσοι προσκομίζουν  πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης (εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό  έλεγχο και ισχύει εώς 180 ημέρες μετά τη νόσηση). 

Σε ερασιτεχνικές κατηγορίες και για αθλητές έως και 17 ετών, εκτός από τη διενέργεια  εργαστηριακών τεστ (PCR και rapid) έως 48 ωρών, παρέχεται και η δυνατότητα διεξαγωγής self  test παρουσία του υπεύθυνου CΟVID19 της ομάδας την ημέρα του αγώνα και κατόπιν  υποβάλλεται η σχετική κατάσταση όσων έχουν αρνητικό αποτέλεσμα και μπορούν να αγωνισθούν, στη γραμματεία, από τον υπεύθυνο COVID19 της ομάδας. 

Τα PCR ή rapid tests για αγώνες (PCRή rapid), ισχύουν για έως και 48 ώρες, κατόπιν προκειμένου  για συμμετοχή σε αγώνα θα πρέπει η διαδικασία ελέγχου covid19 να επαναληφθεί. Τα self tests για αγώνες ισχύουν για έως 24 ώρες. Κατόπιν για συμμετοχή σε αγώνα θα πρέπει  η διαδικασία ελέγχου covid19 να επαναληφθεί.

Θετικό αποτέλεσμα στο self test πρέπει να επιβεβαιώνεται από αντίστοιχο εργαστηριακό τεστ  (PCR ή Rapid) και έως ότου γνωστοποιηθεί το αποτέλεσμα του εργαστηριακού ελέγχου ο αθλητής  δεν συμμετέχει σε αγώνες ή προπονήσεις. 

 7) Επιτρέπεται η λειτουργία ακαδημιών για όλες τις ηλικίες παιδιών (ανήλικοι αθλούμενοι, δηλαδή χωρίς δελτίο αθλητή) σε γκρουπ έως 10 παιδιών. Επιτρέπεται το ομαδικό παιχνίδι  σε ανοικτές και κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις. Οι οδηγίες λειτουργίας των ακαδημιών  βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα:  

8) Εκτός σταδίου διοργανώσεις: Επιτρέπονται οι διοργανώσεις εκτός σταδίων (εκτός  οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων) με τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις: 

o Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων αθλούμενων 300 άτομα, ανά block εκκίνησης έως 50  άτομα. Τμηματικές εκκινήσεις των block με χρονική απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον 10  λεπτά. Σε κάθε block, αποστάσεις μεταξύ των συμμετεχόντων 2μ προς κάθε κατεύθυνση. 

o Ενήλικες αθλούμενοι (18 ετών και άνω) : PCR εντός 72 ωρών ή rapid test εντός 48 ωρών (με εξαίρεση όσους προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης  (εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και ισχύει εώς 180 ημέρες μετά τη  νόσηση). 

o Ανήλικοι αθλούμενοι (κάτω των 18 ετών) : selftest εντός 24 ωρών πριν τον αγώνα  ( συστήνεται την ημέρα του αγώνα)

o Ηλεκτρονικές εγγραφές εκ των προτέρων – όχι συναθροίσεις σε γραμματεία.  o Δεν επιτρέπονται οι τελετές απονομών.  

o Κατά την εκκίνηση και τον τερματισμό της διαδρομής, μέτρα αποφυγής συνωστισμού με  προβλέψεις συνεχούς ροής των συμμετεχόντων.  

o Δεν επιτρέπεται η παρουσία θεατών. 

o Χρήση μάσκας μέχρι την εκκίνηση και ξανά μετά τον τερματισμό. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή τους (πέραν των απαιτούμενων αδειών από τις  αρμόδιες αρχές) η υποβολή υγειονομικού πρωτοκόλλου για τη διοργάνωση, στην  Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γ.Γ.Α. προς έγκριση. 

Έχουν αναρτηθείαπό την Γ.Γ.Α. συγκεκριμένες προδιαγραφές για τη σύνταξη των πρωτοκόλλων 

των διοργανώσεων, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους διοργανωτές. 

9) Διακοπή ή μη εκκίνηση αγώνα αν παραβιάζεται το υγειονομικό πρωτόκολλο. 

Από 07/06/2021 ο αλυτάρχης (ή ο παρατηρητής ή ο κομισάριος) του αγώνα, εάν διαπιστώσει ότι  παραβιάζεται το υγειονομικό αγωνιστικό πρωτόκολλο σε ότι αφορά τον αριθμό των  παρευρισκομένων (στις κερκίδες ή στον περιβάλλοντα χώρο), έχει την υποχρέωση να μην  επιτρέψει να ξεκινήσει ή, αν έχει ξεκινήσει, να διακόψει τον αγώνα. Για την εφαρμογή του  συγκεκριμένου μέτρου, γίνεται στην αρχή μια παρατήρηση από τα μεγάφωνα και αν δεν υπάρξει  συμμόρφωση εντός 15’, αναβάλλεται ή διακόπτεται ο αγώνας. Τυχόν τέτοια περιστατικά  αναγράφονται στο φύλλο αγώνα ή σε ειδική έκθεση και αποστέλλονται στη ΓΓΑ υπόψιν της  Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής εντός 10 ημερών. 

10) Επιτρέπεται η χρήση αποδυτηρίων (από αθλητές και αθλούμενους) στις οργανωμένες  αθλητικές εγκαταστάσεις, σε προπονήσεις και αγώνες με τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

• παρουσία ενός ατόμου ανά 15 τ.μ. εντός των αποδυτηρίων, 

• χρήση του 50% της δυναμικότητας των κατιονιστήρων (ντους), 

• αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων Δημόσιας Υγείας. 

 12) Από τον υφιστάμενο προληπτικό έλεγχο με τεστ αντιγόνου για covid19 (PCR, rapid, self  test), για αγώνες ή προπονήσεις, εξαιρούνται όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού  ή πιστοποιητικό νόσησης (εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και ισχύει εώς  180 ημέρες μετά τη νόσηση). 

13) Επιτρέπεται η παρουσία θεατών σε αγώνες ατομικών και ομαδικών αθλημάτων, σε ανοικτές  και κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) Για ανοικτές εγκαταστάσεις με ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων: πληρότητα έως 80% της  χωρητικότητας και όχι πάνω από 25.000 θεατές

β) Για ανοικτές εγκαταστάσεις χωρίς ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων: πληρότητα έως 60% της  χωρητικότητας και όχι πάνω από 10.000 θεατές. 

γ) Για κλειστές εγκαταστάσεις με ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων: πληρότητα έως 80% της  χωρητικότητας και όχι πάνω από 8.000 θεατές

δ) Για κλειστές εγκαταστάσεις χωρίς ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων: πληρότητα έως 60% της  χωρητικότητας και όχι πάνω από 3.000 θεατές

Τα παραπάνω ισχύουν μόνο για πλήρως εμβολιασμένους θεατές και έως 5% του μέγιστου  επιτρεπτού αριθμού θεατών για μη εμβολιασμένους ανήλικους έως 17 ετών.

Οι ανήλικοι άνω των 12 και έως 17 ετών προσκομίζουν PCR test 72 ωρών ή Rapid test 48 ωρών.  

Οι ανήλικοι έως και 12 ετών επιτρέπεται να εισέρχονται και με αρνητικό self test που έχει  διενεργηθεί την ημέρα του αγώνα. 

Ο έλεγχος γίνεται στις εισόδους των αθλητικών εγκαταστάσεων με την χρήση της ψηφιακής  πλατφόρμας αναγνώρισης για πιστοποιητικά εμβολιασμού, PCR και rapid tests και, όπου υπάρχει  η δυνατότητα, διενεργείται αντίστοιχος έλεγχος και κατά την έκδοση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. 

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη την διάρκεια παραμονής στο γήπεδο.  

Απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς τις Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε., τα αθλητικά σωματεία και τα Μ.Μ.Ε. να  αποστέλλουν στους αθλητικούς χώρους πλήρως εμβολιασμένους εργαζόμενους (τεχνικούς,  φροντιστές, δημοσιογράφους κ.λ.π.).  

Οι εργαζόμενοι στους αθλητικούς χώρους κατά τη διεξαγωγή των αγώνων, που δεν είναι πλήρως  εμβολιασμένοι, προσκομίζουν PCR test 72 ωρών ή rapid test 48 ωρών πριν την έναρξη των αγώνων.  

Όπου αναφέρονται εμβολιασμένοι εννοούνται και όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης, το  οποίο εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και ισχύει έως 180 ημέρες μετά τη  νόσηση. 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ:  

Όσον αφορά τον προληπτικό έλεγχο (testing) αθλητών και τις προϋποθέσεις εισόδου θεατών στις  αθλητικές εγκαταστάσεις, τα προπονητικά και αγωνιστικά πρωτόκολλα θα παραπέμπουν στις  ισχύουσες διευκρινιστικές οδηγίες της Γ.Γ.Α και στον πίνακα 2, που θα αποτελούν αναπόσπαστα  παραρτήματα του κάθε πρωτοκόλλου.  Συνεπώς, δεν απαιτείται κάθε φορά επικαιροποίηση των πρωτοκόλλων στα ζητήματα αυτά,  καθώς οι παραπάνω προϋποθέσεις τροποποιούνται στις διευκρινιστικές οδηγίες της Γ.Γ.Α. σε  συνάρτηση με τα επιδημιολογικά δεδομένα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε κλειστούς χώρους και συστήνεται η χρήση της σε ανοικτούς  χώρους όπου παρατηρείται συνωστισμός. Εξαιρούνται από τη χρήση μάσκας οι αθλητές/αθλούμενοι κατά τη διάρκεια της άσκησης. Στα πνευματικά αθλήματα (σκάκι, μπριτζ) η  χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε προπονήσεις και αγώνες, με εξαίρεση τους  εμβολιασμένους αθλητές σε ανοικτούς χώρους. 

Σε κλειστούς χώρους ή σε μεταφορικά μέσα συστήνεται η χρήση διπλής μάσκας. Για τις προπονήσεις ισχύουν οι οδηγίες και τα υγειονομικά πρωτόκολλα που είναι αναρτημένα στην  ιστοσελίδα https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports 

Για την πρόληψη της διασποράς και την όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη ανίχνευση συρροών  επιβεβαιωμένων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 στις αθλητικές ομάδες, η διαδικασία των ελέγχων  και η διαχείριση κρούσματος στον αθλητισμό γίνεται με βάση τις επικαιροποιημένες από 12/03/2021 οδηγίες: https://gga.gov.gr/images/Updated_testing_and_positive_case_procedures_v2.pdf 

Τα περιοριστικά μέτρα θα επανεκτιμώνται και οι οδηγίες ασφαλούς άθλησης θα επικαιροποιούνται 

ανάλογα με τη γενικότερη επιδημιολογική εικόνα της χώρας. Στο πλαίσιο της διαδικασίας  επανέναρξης του αθλητισμού, κρίνεται σκόπιμο στην παρούσα φάση από την Υγειονομική  Επιστημονική Επιτροπή της Γ.Γ.Α. να υποβληθούν άμεσα επικαιροποιημένα προπονητικά και  αγωνιστικά πρωτόκολλα από τις ομοσπονδίες που δεν έχουν μεριμνήσει για την ανανέωσή τους,  περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τις νεότερες οδηγίες της Γ.Γ.Α. και προκειμένου να εγκριθούν. Η  υποχρέωση αυτή ισχύει και για τα αθλήματα που δεν έχουν ξεκινήσει προπονήσεις ή αγώνες, καθώς  ενδέχεται να ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι σύλλογοι και οι Ομοσπονδίες/Διοργανώτριες Αρχές των οποίων οι αθλητές  υπόκεινται σε έλεγχο COVID-19 συστήνεται να διατηρούν στο αρχείο τους τις βεβαιώσεις των  διαγνωστικών εργαστηρίων για τα τεστ αντιγόνου για COVID-19 που έχουν διενεργηθεί, για  τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες, καθώς ενδέχεται να ζητηθεί η προσκόμισή τους στο πλαίσιο δειγματοληπτικών ελέγχων της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α. σε συνεργασία  με τον ΕΟΔΥ. 

*Από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή συστήνεται, όταν υπάρχει η δυνατότητα, να  διενεργείται μοριακό τεστ (PCR test) αντιγόνου COVID-19, καθώς έχει μεγαλύτερη ευαισθησία σε  σχέση με τo τεστ αντιγόνου ταχείας ανίχνευσης (rapid test). 

* Στις περιπτώσεις που τα τεστ αντιγόνου ταχείας ανίχνευσης (rapid test) διενεργούνται από  κλιμάκια του ΕΟΔΥ, για την λήψη Βεβαίωση αποτελέσματος, ο ενδιαφερόμενος αθλητής θα  εισέρχεται στην πλατφόρμα www.gov.gr και στο πεδίο «Υγεία και πρόνοια». Κατόπιν στο πεδίο  «Κορωνοϊος COVID-19 και «Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19» με  τους κωδικούς taxisnet.

Πίνακας 1: Μέγιστη χωρητικότητα αθλητικών εγκαταστάσεων 

ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Γήπεδο για 11 Χ 11 60 άτομα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και των  ζωνών ασφαλείας)
Γήπεδο για 7 Χ 7 36 άτομα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και των  ζωνών ασφαλείας)
Γήπεδο για 5 Χ 5 24 άτομα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και των  ζωνών ασφαλείας)
ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Στάδια στίβου 150 άτομα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του σταδίου)
Ανοικτά γήπεδα καλαθοσφαίρισης/  πετοσφαίρισης/ χειροσφαίρισης24 άτομα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και του  περιβάλλοντος χώρου)
Λοιπές ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις • 1 άτομο ανά 12 τ.μ. για τα πρώτα 600 τ.μ. και • 1 άτομο ανά 15 τ.μ. για τα άνω των 600 τ.μ.
Κλειστά γήπεδα και γυμναστήρια • 1 άτομο ανά 15 τ.μ. για τα πρώτα 400 τ.μ. και • 1 άτομο ανά 20 τ.μ. για τα άνω των 400 τ.μ.
Γυμναστήρια με όργανα • 1 άτομο ανά 10 τ.μ. για στατικές ασκήσεις • 1 άτομο ανά 10 τ.μ. για κινητικές ασκήσεις με  διατήρηση 3μ απόστασης συνεχώς
ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ
Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 25 Έως 12 άτομα ανά διαδρομή ή 120 άτομα συνολικά
Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 20 Έως 12 άτομα ανά διαδρομή ή 96 άτομα συνολικά
Διαστάσεις πισίνας 33 Χ 25 ή 33 Χ 21 Έως 8 άτομα ανά διαδρομή στη διάσταση των 25μ.  Έως 10 άτομα ανά διαδρομή στη διάσταση των 33μ.  ή 80 άτομα συνολικά (χωρίς διαδρομές)
Διαστάσεις πισίνας 25 Χ 15 ή 25 Χ 12 Έως 8 άτομα ανά διαδρομή ή 48 άτομα συνολικά
Μικρότερες διαστάσεις 1 άτομο ανά 6 τ.μ. επιφάνειας νερού*
ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ
Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 25 Έως 10 άτομα ανά διαδρομή ή 100 άτομα συνολικά
Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 20 Έως 10 άτομα ανά διαδρομή ή 80 άτομα συνολικά
Διαστάσεις πισίνας 33 Χ 25 ή 33 Χ 21 Έως 6 άτομα ανά διαδρομή στη διάσταση των 25μ. Έως 8 άτομα ανά διαδρομή στη διάσταση των 33μ.  ή 70 άτομα συνολικά (χωρίς διαδρομές)
Διαστάσεις πισίνας 25 Χ 15 ή 25 Χ 12 Έως 6 άτομα ανά διαδρομή ή 36 άτομα συνολικά
Μικρότερες διαστάσεις 1 άτομο ανά 8 τ.μ. επιφάνειας νερού*