Πάντα κερδίζω για τον εαυτό μου  και για όσους με αγαπούν.

Δεν κερδίζω κανέναν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α’  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2021-2022 KANONIKΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α’  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2021-2022 KANONIKΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

2021-2022 KANONIK ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Α’  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

1 η αγωνιστική

1 ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998

2 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ

3 Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

4 Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ

5 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012

6 ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

7 Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ

2 η αγωνιστική

1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998 Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ

2 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ

3 ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

4 ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

5 Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ

6 Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ

7 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ

3 η αγωνιστική

1 Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

2 ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

3 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012

4 Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ

5 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ

6 ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998

7 ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ

4 η αγωνιστική

1 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

2 Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ

3 ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998

4 Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ

5 Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ

6 Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

7 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ

5 η αγωνιστική

1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998 Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012

2 ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ

3 ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

4 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

5 Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ

6 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ

7 ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ

6 η αγωνιστική

1 ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ

2 Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

3 Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ

4 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998

5 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ

6 Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ

7 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ

7 η αγωνιστική

1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998 Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ

2 Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

3 ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ

4 ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ

5 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

6 ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ

7 Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

8 η αγωνιστική

1 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ

2 Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ

3 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998

4 ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ

5 Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ

6 Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012

7 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

9 η αγωνιστική

1 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ

2 Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

3 Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ

4 ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ

5 ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ

6 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

7 Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

10 η αγωνιστική

1 ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

2 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998 ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ

3 Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ

4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

5 Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012

6 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ

7 ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ

11 η αγωνιστική

1 Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998

2 Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ

3 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

4 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ

5 Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

6 ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ

7 ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ

12 η αγωνιστική

1 ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

2 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ

3 Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ

4 Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ

5 ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012

6 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ

7 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

13 η αγωνιστική

1 Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

2 ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012

3 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ

4 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ

5 Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998

6 Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ

7 ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

14 η αγωνιστική

1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998 ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ

2 ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

3 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ

4 Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ

5 Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

6 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ

7 ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ

15 η αγωνιστική

1 Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998

2 ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

3 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ

4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ

5 ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ

6 Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012

7 Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

16 η αγωνιστική

1 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ

2 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ

3 Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

4 Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ

5 ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

6 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998 ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ

7 Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ

17 η αγωνιστική

1 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

2 ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ

3 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998 ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ

4 ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ

5 ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ

6 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012

7 Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

18 η αγωνιστική

1 Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998

2 Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ

3 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ

4 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

5 Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ

6 Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

7 ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ

19 η αγωνιστική

1 Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ

2 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ

3 ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ

4 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

5 ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

6 Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012

7 ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

20 η αγωνιστική

1 Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998

2 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012

3 Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ

4 ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ

5 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

6 Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ

7 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ

21 η αγωνιστική

1 ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

2 ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ

3 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

4 ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ

5 Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ

6 Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ

7 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

22 η αγωνιστική

1 Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

2 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ

3 ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012

4 Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ

5 ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ

6 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998

7 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ

23 η αγωνιστική

1 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ

2 ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998

3 Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ

4 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

5 Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ

6 Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

7 ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ

24 η αγωνιστική

1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998 Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ

2 ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012

3 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

4 Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

5 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ

6 Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ

7 ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ

25 η αγωνιστική

1 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ

2 Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

3 Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ

4 ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ

5 Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ

6 ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

7 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998

26 η αγωνιστική

1 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ

2 Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ

3 Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

4 ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

5 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998 Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ

6 ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ

7 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ