Πάντα κερδίζω για τον εαυτό μου  και για όσους με αγαπούν.

Δεν κερδίζω κανέναν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2021-2022 KANONIKΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β’  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

2021-2022 KANONIKΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Β’  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

1 η αγωνιστική

1 ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ

2 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ

3 ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ

4 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

5 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

6 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

2 η αγωνιστική

1 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ

2 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

3 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ

4 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ

5 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ

6 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ

3 η αγωνιστική

1 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

2 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

3 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ

4 ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

5 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

6 ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ

4 η αγωνιστική

1 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ

2 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ

3 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ

4 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ

5 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

6 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ

5 η αγωνιστική

1 ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ

2 ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ

3 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

4 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

5 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ

6 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

6 η αγωνιστική

1 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

3 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ

4 ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ

5 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ

6 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ

7 η αγωνιστική

1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ

2 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ

3 ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ

4 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

5 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ

6 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

8 η αγωνιστική

1 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ

2 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

3 ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

4 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ

5 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

6 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ

9 η αγωνιστική

1 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ

2 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ

3 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ

4 ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

5 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ

6 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ

10 η αγωνιστική

1 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ

2 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ

3 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

4 ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

5 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ

6 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

11 η αγωνιστική

1 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ

2 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ

3 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

4 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ

5 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

6 ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ

12 η αγωνιστική

1 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ

2 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ

3 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ

4 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

5 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ

6 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

13 η αγωνιστική

1 ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ

3 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

4 ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

5 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ

6 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ

14 η αγωνιστική

1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ

2 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ

3 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ

4 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ

5 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ

6 ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ

15 η αγωνιστική

1 ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

2 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ

3 ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ

4 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

5 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

6 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ

16 η αγωνιστική

1 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ

2 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ

3 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ

4 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ

5 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

6 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

17 η αγωνιστική

1 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

3 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ

4 ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ

5 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ

6 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ

18 η αγωνιστική

1 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

2 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

3 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ

4 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ

5 ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ

6 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

19 η αγωνιστική

1 ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ

2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ

3 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ

4 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ

5 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

6 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ

20 η αγωνιστική

1 ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ

2 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

3 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

4 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ

5 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

6 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ

21 η αγωνιστική

1 ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

2 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ

3 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ

4 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ

5 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ

6 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

22 η αγωνιστική

1 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ

2 ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ

3 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ

4 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

5 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

6 ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ