Πάντα κερδίζω για τον εαυτό μου  και για όσους με αγαπούν.

Δεν κερδίζω κανέναν.

Εγγραφή Μέλους

Συναίνεση συλλογής & επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (Άνω των 15 ετών)

Η διαδικτυακή πλατφόρμα με την επωνυμία playersclub.gr σας ενημερώνει δια του παρόντος εγγράφου ότι μετά από δική σας ενέργεια και ρητή σας συγκατάθεση στα πλαίσια προσφοράς υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών, πως συλλέγει και επεξεργάζεται τα εξής προσωπικά σας δεδομένα: το όνομα σας, το επώνυμο σας, το φύλλο σας, την ηλικία σας, τον τόπο διαμονής και γέννησης σας, το όνομα του πατρός και της μητρός σας, το δελτίο αστυνομικής σας ταυτότητας, τα ατομικά σας στοιχεία και ειδικότερα το βάρος σας, το ύψος σας, το βιογραφικό σας, φωτογραφίες και βίντεο που αφορούν την αθλητική σας δραστηριότητα.

Τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα εφόσον προηγουμένως συναινέσετε ρητά δια του παρόντος εγγράφου, τα προσφέρετε και τα κοινοποιείτε από μόνοι σας στην ανωτέρω διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού και τους ατομικούς κωδικούς χρήστη που θα λάβετε μετά την εγγραφή σας και την δημιουργία προσωπικού λογαριασμού. Η λειτουργία της πλατφόρμας έχει σκοπό την ατομική σας προώθηση και διαφήμιση στον αθλητικό χώρο της Ελλάδας ,λειτουργεί κατόπιν δική σας συναίνεσης προς αυτό και επεξεργάζεται τα ελάχιστα δυνατά προσωπικά σας δεδομένα.

Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι προσβάσιμα μόνο σε επίσημους χρήστες της διαδικτυακής πλατφόρμας. Οι επίσημοι χρήστες οφείλουν να εγγραφούν, δημιουργώντας ατομικό λογαριασμό στην πλατφόρμα, για να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Απαγορεύεται η πρόσβαση στην διαδικτυακή πλατφόρμα και κατ επέκταση στα προσωπικά σας δεδομένα σε μη επίσημους εγγεγραμμένους χρήστες αυτής. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας χωρίς την εγγραφή τους στην πλατφόρμα, η μόνη πληροφορία που μπορούν να λάβουν για εσάς είναι το όνομα σας και η φωτογραφία σας που έχετε ορίσει στον προσωπικό λογαριασμό σας. Τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα είναι απολύτως απαραίτητα για τους σκοπούς της ύπαρξης και λειτουργίας της διαδικτυακής πλατφόρμας. Μπορείτε οποτεδήποτε με απλή δήλωση σας, να ανακαλέσετε την συγκατάθεση που δώσατε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε επίσης οποτεδήποτε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας από την διαδικτυακή πλατφόρμα. Εάν διαγράψετε τον λογαριασμό σας τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα εμφανίζονται σε κανέναν χρήστη της πλατφόρμας αλλά ούτε και στους επισκέπτες αυτής.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν στη διάθεση της διαδικτυακής πλατφόρμας με την επωνυμία playersclub.gr για χρονικό διάστημα 10 ετών ώστε να συμμορφωνόμαστε με την τρέχουσα φορολογική νομοθεσία καθώς και για στατιστικούς λόγους και ακολούθως θα διαγραφούν.

Για το χρονικό διάστημα που τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμένουν στη διάθεση της διαδικτυακής πλατφόρμας με την επωνυμία playersclub.gr έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, επικαιροποίησης, περιορισμού της επεξεργασίας, αντίταξης, φορητότητας και διαγραφής-λήθης σύμφωνα με τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679 (Ε.Ε.) και το νόμο 4624/2019 όπως κάθε φορά ισχύει. Επίσης, έχετε δικαίωμα αναφοράς στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη διεύθυνση www.dpa.gr. Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιώματα σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εγγράφως, μέσω e mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση : mail.playersclub@gmail.com. Στο ίδιο e mail μπορείτε με απλή δήλωση σας, να ανακαλέσετε οποτεδήποτε την συγκατάθεση που δώσατε. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων της πλατφόρμας στο e mail: mail.playersclub@gmail.com.

Τυχόν καταγγελία σας για μη ορθή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να την κάνετε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΠΔ) . Πριν την καταγγελία σας οφείλετε να απευθυνθείτε στον ανωτέρω αναφερόμενο υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων της πλατφόρμας κύριο Ιωάννη Φοροζίδη και στο ανωτέρω e mail. Απευθυνθείτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για τα δικαιώματα σας, όπως την διόρθωση και την διαγραφή τους, και σε περίπτωση που δεν επιλυθεί το ζήτημα μπορείτε να ασκήσετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των δεκαπέντε (15) ετών και ότι ενημερώθηκα και συναινώ ρητά στην συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών μου δεδομένων από την διαδικτυακή πλατφόρμα με την επωνυμία playersclub.gr για τους ανωτέρω σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 21 του Νόμου 4624/2019 και ειδικότερα των εξής: το όνομα μου, το επώνυμο μου, το φύλλο μου, την ηλικία μου, τον τόπο διαμονής και γέννησης μου, το όνομα του πατρός και της μητρός μου, το δελτίο αστυνομικής μου ταυτότητας, τα ατομικά μου στοιχεία και ειδικότερα το βάρος μου, το ύψος μου, το βιογραφικό μου, φωτογραφίες και βίντεο που αφορούν την αθλητική μου δραστηριότητα και τα οποία θα κοινοποιήσω μόνος μου στον ατομικό λογαριασμό που θα δημιουργήσω μετά την εγγραφή μου στην διαδικτυακή πλατφόρμα.
Εμφάνιση Πολιτικής Απορρήτου & Όρων Χρήσης του playersclub.gr