Πάντα κερδίζω για τον εαυτό μου  και για όσους με αγαπούν.

Δεν κερδίζω κανέναν.

Πολιτική Απορρήτου

Νομικό πλαίσιο σύννομης συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας της διαδικτυακής πλατφόρμας με την επωνυμία playersclub.gr  .

Η διαδικτυακή μας πλατφόρμα λειτουργεί στα πλαίσια και σύμφωνα με τις επιταγές του υπ αριθμόν 2016/679Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΠΔ) και το νόμο 4624/2019 όπως κάθε φορά ισχύει.

Σκοπός της, είναι η σύννομη ατομική σας προώθηση και διαφήμιση στον αθλητικό χώρο της Ελλάδας, δια μέσου της δημιουργίας ενός αθλητικού μέσου κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο οι χρήστες προωθούν στους υπόλοιπους εγγεγραμμένους χρήστες ατομικές τους πληροφορίες σχετικές με τον αθλητισμό.

Εισερχόμενοι στην διαδικτυακή πλατφόρμα με την επωνυμία playersclub.gr και αφού προηγουμένως συναινέσετε ρητά εγγράγως στην νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των κατωτέρω προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, στη συνέχεια εγγράφεστε σε αυτή και δημιουργείτε ατομικό λογαριασμό χρήστη λαμβάνοντας τους προσωπικούς σας κωδικούς. Τα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι τα εξής: το όνομα σας, το επώνυμο σας, το φύλλο σας, την ηλικία σας, τον τόπο διαμονής και γέννησης σας, το όνομα του πατρός και της μητρός σας, το δελτίο αστυνομικής σας ταυτότητας, τα ατομικά σας στοιχεία και ειδικότερα το βάρος σας, το ύψος σας, το βιογραφικό σας, φωτογραφίες και βίντεο που αφορούν την αθλητική σας δραστηριότητα. Τα ανωτέρω δεδομένα σας μπορείτε ανά πάσα στιγμή να τα ανανεώσετε, να τα εμπλουτίσετε, να τα διορθώσετε και να τα διαγράψετε με τους ατομικούς-μοναδικούς κωδικούς χρήστη τους οποίους λαμβάνεται μετά την σύννομη εγγραφή σας στην πλατφόρμα. Τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα εφόσον προηγουμένως συναινέσετε ρητά, τα προσφέρετε και τα κοινοποιείτε από μόνοι σας στην ανωτέρω διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού και τους ατομικούς κωδικούς χρήστη που θα λάβετε μετά την εγγραφή σας και την δημιουργία προσωπικού λογαριασμού

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα τα οποία εσείς οι ίδιοι προσφέρετε και κοινοποιείτε μετά από συναίνεση σας στην διαδικτυακή πλατφόρμα, είναι απολύτως απαραίτητα για τους σκοπούς της ύπαρξης της και της λειτουργίας της. Η λειτουργία της πλατφόρμας έχει σκοπό την ατομική σας προώθηση και διαφήμιση στον αθλητικό χώρο της Ελλάδας ,λειτουργεί κατόπιν δική σας συναίνεσης προς αυτό και επεξεργάζεται τα ελάχιστα δυνατά προσωπικά σας δεδομένα.

Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι προσβασίμα μόνο σε επίσημους χρήστες της διαδικτυακής πλατφόρμας. Οι επίσημοι χρήστες οφείλουν να εγγραφούν, δημιουργώντας ατομικό λογαριασμό στην πλατφόρμα, για να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Απαγορεύεται η πρόσβαση στην διαδικτυακή πλατφόρμα και κατ επέκταση στα προσωπικά σας δεδομένα σε μη επίσημους εγγεγραμμένους χρήστες αυτής. Οι περιηγητές της ιστοσελίδας χωρίς την εγγραφή τους στην πλατφόρμα η μόνη πληροφορία που μπορούν να λάβουν για εσάς είναι το όνομα σας και η φωτογραφία που έχετε ορίσει στον προσωπικό σας λογαριασμό.

Εμείς ως διαδικτυακή πλατφόρμα έχουμε λάβει όλα τις απαραίτητα μέτρα ώστε να προστατέψουμε τα δεδομένα αυτά από ακούσια ή εκούσια πρόσβαση τους από τρίτους. Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτούμενα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους σκοπούς που προκύπτουν από τις νόμιμες υποχρεώσεις μας.

Υποχρεούμαστε να μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να τα γνωστοποιούμε όταν εσείς το έχετε ζητήσει ρητά από εμάς ή όταν απαιτείται εκ του νόμου, όπως σε σχετική αίτηση δικαστικών, φορολογικών και διοικητικών αρχών ή για την πραγματοποίηση των σκοπών για τους οποίους έχετε εγγραφεί στην πλατφόρμα.

Μπορείτε επίσης οποτεδήποτε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας από την διαδικτυακή πλατφόρμα. Εάν διαγράψετε τον λογαριασμό σας τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα εμφανίζονται σε κανέναν χρήστη της πλατφόρμας αλλά ούτε και στους επισκέπτες αυτής.

Τα δεδομένα σας θα τηρούνται στο ηλεκτρονικό μας αρχείο για δέκα (10) έτη, ώστε να συμμορφωνόμαστε με την τρέχουσα φορολογική νομοθεσία καθώς και για στατιστικούς λόγους.

Σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεστε στην διαδικτυακή πλατφόρμα έχετε τα κάτωθι δικαιώματα εκ του νόμου:

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης που δώσατε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας: Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε εάν τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία, πως και για ποιο σκοπό σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 15 του ΓΚΠΔ

Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας: Το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των δεδομένων σας εάν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 16 του ΓΚΠΔ.

Δικαίωμα διαγραφής- δικαίωμα λήθης των δεδομένων σας: Το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς την διαγραφή ή την κατάργηση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 17 του ΓΚΠΔ.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιώματα σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εγγράφως μέσω e mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση : mail.playersclub@gmail.com

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων της πλατφόρμας κύριο Ιωάννη Φοροζίδη στο e mail: mail.playersclub@gmail.com.

Τυχόν καταγγελία σας για μη ορθή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να την κάνετε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΠΔ) . Πριν την καταγγελία σας οφείλετε να απευθυνθείτε στον ανωτέρω αναφερόμενο υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων της πλατφόρμας κύριο Ιωάννη Φοροζίδη και στο e mail του. Απευθυνθείτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για τα δικαιώματα σας, όπως την διόρθωση και την διαγραφή τους, και σε περίπτωση που δεν επιλυθεί το ζήτημα μπορείτε να ασκήσετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ποιά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Πολυμέσα

Εάν μεταφορτώνετε εικόνες στον ιστότοπο, θα πρέπει να αποφύγετε τη μεταφόρτωση εικόνων με ενσωματωμένα δεδομένα τοποθεσίας (EXIF GPS). Οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη και εξαγωγή οποιωνδήποτε δεδομένων τοποθεσίας από εικόνες στον ιστότοπο.

Cookies

Αν αφήσετε ένα σχόλιο στον ιστότοπό μας, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον ιστότοπό σας σε cookies. Αυτά είναι για την δική σας ευκολία, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας πάλι όταν αφήσετε ένα άλλο σχόλιο. Αυτά τα cookies θα διαρκέσουν για ένα έτος.

Αν έχετε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε στον ιστότοπο, θα δημιουργήσουμε ένα προσωρινό cookie για να προσδιορίσουμε αν ο φυλλομετρητής σας δέχεται cookies. Το cookie δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες και θα διαγράφει μόλις κλείσετε τον φυλλομετρητή σας.

Όταν συνδεθείτε, θα δημιουργήσουμε επίσης διάφορα cookies για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες σύνδεσης και τις επιλογές οθόνης. Τα cookie εισόδου διαρκούν για δύο ημέρες και τα cookie επιλογών οθόνης διαρκούν για ένα χρόνο. Αν επιλέξετε “Να με θυμάσαι”, η σύνδεσή σας θα παραμείνει για δύο εβδομάδες. Αν αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας, τα cookie σύνδεσης θα καταργηθούν.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, χρησιμοποιούν cookies, ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.